Εμφάνισε εκδηλώσειςΕκτύπωση

Ημερολόγιο - Αρχείο

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
01.09.2010 - 01.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 9 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
02.09.2010 - 02.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 10-50 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
03.09.2010 - 03.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 60-90 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
20.09.2010 - 20.09.2010 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
20.09.2010 - 20.09.2010 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για ΑΦΜ 1,2,3 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
20.09.2010 - 20.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 1 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
20.09.2010 - 20.09.2010 Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 1,2 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
20.09.2010 - 20.09.2010 Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για επιτηδευματίες με βιβλία Α'Β'Γ' κατηγορίας, Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 1,2 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.09.2010 - 21.09.2010 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.09.2010 - 21.09.2010 Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 3,4 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.09.2010 - 21.09.2010 Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για επιτηδευματίες με βιβλία Α'Β'Γ' κατηγορίας, Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 3,4 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.09.2010 - 21.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 2 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
22.09.2010 - 22.09.2010 Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 5,6 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
22.09.2010 - 22.09.2010 Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για επιτηδευματίες με βιβλία Α'Β'Γ' κατηγορίας, Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 5,6 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
23.09.2010 - 23.09.2010 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
23.09.2010 - 23.09.2010 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για ΑΦΜ 4,5,6 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
23.09.2010 - 23.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 4 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
24.09.2010 - 24.09.2010 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
24.09.2010 - 24.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 5 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
24.09.2010 - 24.09.2010 Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 9,0 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
24.09.2010 - 24.09.2010 Υποβολή Στατιστικής δήλωσης Intrastat για επιτηδευματίες με βιβλία Α'Β'Γ' κατηγορίας, Σε ΔΟΥ ΑΦΜ 9,0 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
24.09.2010 - 24.09.2010 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
26.09.2010 - 26.09.2010 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
27.09.2010 - 27.09.2010 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για ΑΦΜ 7,8,9 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
27.09.2010 - 27.09.2010 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του δικτύου TAXISnet, Γ' κατηγορίας Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
27.09.2010 - 27.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 6 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
27.09.2010 - 27.09.2010 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
28.09.2010 - 28.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 7 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
29.09.2010 - 29.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 8 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
30.09.2010 - 30.09.2010 Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
30.09.2010 - 30.09.2010 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων άρθρου 20 του ΚΒΣ, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για ΑΦΜ 0 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
30.09.2010 - 30.09.2010 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του δικτύου TAXISnet, Γ' Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
30.09.2010 - 30.09.2010 Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 και 3 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
30.09.2010 - 30.09.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 9 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
01.10.2010 - 01.10.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 10-50 και απασχόληση Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
01.10.2010 - 01.10.2010 Υποβολή ΦΜΥ , φόρου ελευθέριων επαγγελμάτων, μισθών Δ.Σ., αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματί Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
02.10.2010 - 02.10.2010 Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 60-90 και απασχόληση Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
04.10.2010 - 04.10.2010 Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 4, 5 και 6 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
06.10.2010 - 06.10.2010 Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 7, 8 και 9 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
08.10.2010 - 08.10.2010 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
11.10.2010 - 11.10.2010 Υποβολή ΑΠΔ 3ου τριμήνου - Για Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
11.10.2010 - 11.10.2010 Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ, όταν ο ΑΦΜ λήγει σε 0 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
11.10.2010 - 11.10.2010 Yποβολή ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός σε Υποκατάστημα ΙΚΑ Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
12.10.2010 - 12.10.2010 Υποβολή ΑΠΔ 3ου τριμήνου - Για Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
13.10.2010 - 13.10.2010 Υποβολή ΑΠΔ 3ου τριμήνου - Για Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
14.10.2010 - 14.10.2010 Υποβολή ΑΠΔ 3ου τριμήνου - Για Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.10.2010 - 21.10.2010 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής κ Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.10.2010 - 21.10.2010 Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, που το Α.Φ.Μ. λήγει σε 3,4 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.10.2010 - 21.10.2010 Υποβολή ΑΠΔ 3ου τριμήνου - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων
21.10.2010 - 21.10.2010 Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 3,4 Ημερολόγιο Φορολογικών Υποχρεώσεων

Σελίδα 1 από 16