Σύσταση Εταιριών

Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε)

Για να ιδρυθεί μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα πρέπει..  Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ( Ε.Π.Ε.) Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας, με Συμβολαιογραφικό έγγραφο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3155/55), το οποίο για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :2α. Να θεωρηθεί από το οικείο ...

Σύσταση Εταιριών | Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Περισσότερα

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε)

Για να ιδρυθεί μία Ανώνυμος Εταιρεία (Α.Ε) θα πρέπει... Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Α.Ε., με Συμβολαιογραφικό έγγραφο ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/20), το οποίο για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει : 2α). Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο ...

Σύσταση Εταιριών | Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Περισσότερα

Σύσταση Ομόρρυθμης (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμης (Ε.Ε) εταιρίας

Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει... Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ) Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του ...

Σύσταση Εταιριών | Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Περισσότερα

Σύσταση ατομικής επιχείρισης

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ...

Σύσταση Εταιριών | Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Περισσότερα