Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Καλύμνου, σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ/17.04.2011, απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Προεδρείο:

Πρόεδρος: Καλαθιανάκης Αγγελος
Αντιπρόεδρος: Φράγκος Αθανάσιος
Γραμματέας: Τσαγκάρης Νικόλαος
Ταμίας: Μαρίνος Ιωάννης

Μέλη:

Διαμαντής Ιωάννης
Μάγκου - Συνδαγγέλου Νομική
Νομικάριος Ιωάννης

Πέρος Γεώργιος
Ράδος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη:

Εργάς Ιωάννης
Οικονόμου Εμμανουήλ