Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος, 05/10/2011

 

Αρ. Πρωτ.: 24430

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : 85 200 Κάλυμνος

Πληροφ. : Ν. ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ

Μ. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ

Τηλέφωνο: 22430-59 169

Fax:   22430-28440

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

 

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Υλικών Μηχανογράφησης» αξίας ευρώ 3.425,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλυμνίων την 14-10-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυμνίων από τους κους Ν. Τρουμουλιάρη και Μ. Μπαϊράμη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2243059169.

 

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ηλίας ΤΣΕΡΟΣ

 

 ΚΑΛΥΜΝΟΣ       4/ 10 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Πειραιώς και Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

« ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Πληρ: Γρ. Διοικητή ΠΡΟΣ : ΄Όπως ο πίνακας αποδεκτών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Γενικό Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Καλύμνου το «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».

 

Έχοντας υπόψη :

1)Την υπ΄αρίθμ. 23/29-9-2011(θέμα 6ον) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου

 

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 

Πρόχειρο διαγωνισμό ειδών διατροφής και ειδών Καθαριότητας για χρονικό διάστημα   δυο(2) μηνών όπως:

  1. Ειδών Οπωρολαχανοπωλείου , προϋπολογισθείσα   δαπάνη 1.900,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Ειδών Παντοπωλείου, προϋπολογισθείσα δαπάνη 10.100,00€ με Φ.Π.Α.
  3. Ειδών Αρτοποιείου , προϋπολογισθείσα   δαπάνη, 1.380,00€ με Φ.Π.Α.
  4. Ειδών Κρεοπωλείου, προϋπολογισθείσα   δαπάνη, 6.300,00€ με Φ.Π.Α
  5. Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσα δαπάνη 3.900,00€ με Φ.Π.Α.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/10/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον επιτροπής στα γραφεία του Νοσοκομείου. Η διανομή των τευχών της διακήρυξης γίνεται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παίρνει πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Ειρ. Κουλιανού .

 

 

H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

XΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Εμπορικό & Βιομηχανικό   Επιμελητήριο Καλύμνου FAX: 22430- 28317

4.Εμπορικός Σύλλογος Καλύμνου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. /Fax: 22430-24830

 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 18-07-2011

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5633

 

 

ΠΡΟΣ :   Τις Εφημερίδες:

1.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

FAX: 22410-37333

2. ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ

FAX : 22420-22928

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

"   ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ "

Ταχ. Δ)νση: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 85 200

Γρ. Προμηθειών

Πληρ: Δρ. Συνδάγγελος / Ν. Μαρίνου

Τηλ :2243 361 908

FAX: 22430 - 59549

FAX: 22430 - 50502

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α : "Αποστολή περίληψης   διακήρυξης ."

 

 

Σας στέλνουμε για δημοσίευση την από 15/7/2011 περίληψη διακήρυξης των πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια ανάθεση έργου της καθαριότητας και φύλαξης του Νοσοκομείου,με την παράκληση να την δημοσιεύσετε μία φορά μέχρι 20/7/2011 και να μας στείλετε δύο (2) αντίγραφα των δημοσιευμένων φύλλων μαζί με το σχετικό τιμολόγιο για εξόφληση. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο μας.

 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1.( Α.Φ.Μ. 099595225 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ )

2.Ένα φύλλο της δημοσιευμένης περίληψης να σταλεί και στο Γρ. Προμηθειών του

Νοσοκομείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καλύμνου Ενταύθα., FAX: 22430-28317

,FAX: 22430-24830, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

3. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

4. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.