Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί

Α.Δ.Α.: 4ΑΣΗ469040-ΖΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΑΛΥΜΝΟΣ: 18 /07/2011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                Αρ.Πρωτ. Τ.Τ. 5537

ΚΕΝΤΡΟ   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

" ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ "

 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

Πληρ : Δρ. Συνδάγγελος /Ειρ. Κουλιανού

Ταχ/κή Δ/νση: 85 200- ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΤΗΛ: 2243361 908

FAX: 22430 - 59549

 

 

ΘΕ Μ Α : "Περίληψη διακήρυξης ".

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ Καλύμνου " ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ " ,έχοντας υπ΄όψη:

1.Την υπ΄αρίθμ.13/30-6-2011(θέμα 8ον) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, Α.Δ.Α: 4ΑΣΕ469040-Μ7Φ.΄

2. Τις διατάξεις του Ν.3867/2010(Φ.Ε.Κ. 128/3-8-2010 Τ.Α΄) ,άρθρο 27 παρ. 1.

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τιμή προσφοράς για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος (Π.Δ.146/2003,Φ.Ε.Κ.122/21-5-2003,Τ.Α΄), προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/08/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον επιτροπής στα γραφεία του Νοσοκομείου.

Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέχρι την 24η /08/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. Ημερομηνία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διανομή των τευχών της διακήρυξης γίνεται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παίρνει πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Ειρ. Κουλιανού

 

 

 

 

H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

XΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ       5-7-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Πειραιώς και Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

« ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Όπως ο πίνακας αποδεκτών:

Πληρ: Γρ. Διοικητή

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ Καλύμνου " ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ " ,έχοντας υπ΄ όψη:

1.Την υπ΄αρίθμ. 13/30-6-2011 (θέμα 2ον) Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου .

Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων» και για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 5.200,00€ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/07/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον επιτροπής στα γραφεία του Νοσοκομείου. Η διανομή των τευχών της διακήρυξης γίνεται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παίρνει πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: 22433 61908, αρμόδιοι υπάλληλοι Δρ. Συνδάγγελος και Νικ. Μαρίνου.

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ

 

 

Κοινοποίηση:

1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

3. Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Καλύμνου FAX: 22430- 28317

4.Εμπορικός Σύλλογος Καλύμνου FAX: 22430-24830

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία τη ΔΕΤΑΠ, στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters», αποφασίζει τη δημιουργία 2 Clusters με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δωδεκανησιακών επιχειρήσεων.

Το πρώτο αφορά επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον εξοπλισμό ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων και το δεύτερο αφορά επιχειρήσεις τοπικής παραγωγής τροφίμων και ποτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα βρουν στο site της ΔΕΤΑΠ www.detap.gr και να την αποστείλουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή με fax στο 2241044283, έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2011, δεδομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων της 1ης πρώτης φάσης του προγράμματος (15-06-2011).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.detap.gr ή καλέστε στο 2241044281.

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.

(συμπληρώνεται από τη ΔΕΤΑΠ):

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ - CLUSTERS»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 

 

Α.Φ.Μ. :

 

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ:

 

ΣΕ ΠΟΙΟ CLUSTER ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;  

(ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ)

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία :

 

 

 

 

 

Ο / Η Αιτών/αιτούσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. / Fax αποστολής αιτήσεων : 2241044283 / Τηλέφωνο πληροφοριών : 2241044281

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Αθήνα, 04-05-2011

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και πρόκειται να υλοποιηθεί στις ακόλουθες δύο φάσεις:

 

1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς   συντονιστές των υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters.

 

2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων υφιστάμενων και νέων clusters.

Οι επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (Clusters) είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών, επιχειρήσεων σε σχετικούς και σχετιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και διασυνδεδεμένων θεσμικών φορέων (για παράδειγμα, πανεπιστήμια, υπηρεσίες προτυποποίησης, και εμπορικές ενώσεις), σε ιδιαίτερους τομείς που ανταγωνίζονται αλλά και που συνεργάζονται και έχουν συνήθως, οριζόντια ή κάθετη διάσταση.

 

Τα Clusters ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής των επιχειρήσεων γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν αποφασιστική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

 

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 1η ΦΑΣΗ του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Φάση του προγράμματος έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης – συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς. Οι δυνητικοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικά - επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και φορείς/ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

και να το υποβάλλουν με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , έως τις 15-06-2011 και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στα γραφεία της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

 

Στο πλαίσιο της 1ης Φάσης και μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, θα κριθεί η επιλεξιμότητα των υποψήφιων συντονιστών φορέων και των αρχικών προτάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της ΓΓΒ του ΥΠΟΙΑΝ.

 

Η 1η Φάση που θα διαρκέσει επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους (περίπου πέντε (5) μήνες), θα περιλαμβάνει αφενός, διαδικασίες ενημέρωσης – διάδοσης σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τους Συντονιστές και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προτεινόμενα Clusters και αφετέρου, την έναρξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των Clusters, στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινού επιχειρηματικού τους σχεδίου. Στο τέλος της 1ης Φάσης, θα συνταχθεί έκθεση σχετικά με τις ενέργειες ωρίμανσης η οποία θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Φάσης που θα ακολουθήσει.

 

Οι προτάσεις που θα κριθούν στην 1η Φάση ως αξιόλογες και βιώσιμες θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη 2η ΦΑΣΗ που θα αφορά την προκήρυξη και την υλοποίηση του προγράμματος. Στο πλαίσιο της 2ης Φάσης, οι δυνητικοί επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί με την καθοδήγηση του συντονιστή φορέα, θα υποβάλλουν προς αξιολόγηση αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εκπονήσει η Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος.