Πρακτικά
 

Αρχεία με τις περισσότερες λήψεις σε αυτήν την ενότητα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Αποτελέσματα)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)