smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ιδρύθηκε την 30η Ιουνίου 1949 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/30-06-1949) ως «Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου – Ε.Β.Ε.Δ.», σε μία προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας για εναρμόνιση του Κανονιστικού Δικαίου στην περιοχή των Δωδεκανήσων που είχαν επισήμως προσαρτιστεί ένα χρόνο νωρίτερα (07-03-1948).
Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διατήρησε την αυτόνομη δράση του μέχρι την 12η Απριλίου 1988 όταν και συγχωνεύθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καλύμνου και Κω – Ε.Β.Ε.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 67/ Π.Δ. 153).
Τέλος με απόφαση της Νομάρχη Δωδεκανήσου (09-09-1989) ιδρύθηκαν παραρτήματα στην Κάλυμνο και την Κω.
Με βάση τον Οργανισμό Λειτουργίας (Π.Δ. 278/05-08-1996 - Φ.Ε.Κ. 197/Α/27-08-1996), οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου διαρθρώνονται σε επίπεδο μίας Διεύθυνσης που συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Τηλ. 22410 44200 begin_of_the_skype_highlighting            22410 44200      end_of_the_skype_highlighting
Φαξ: 22410 44242
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
URL: http://www.ebed.gr
Πρόεδρος: Κων/νος Χρυσοχοϊδης
Αριθμός μελών: 25.000
Διοικητικό Συμβούλιο: 61 μέλη - Διοικητική Επιτροπή: 5 μέλη
Τμήματα: Εμπορικό, Μεταποιητικό, Τουριστικό, Επαγγελματικό

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της θεσμικής του λειτουργίας το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο με παρεμβάσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση – επίλυση των προβλημάτων των παραγωγικών τάξεων και την τοπική οικονομία γενικότερα.
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις το 2005 ήταν:

Σε τοπικό επίπεδο
Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα έργα υποδομής, στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με τη διενέργεια διαφημιστικής καμπάνιας για την ενίσχυση της τουριστικής συνείδησης στα μέλη του Επιμελητηρίου, στην ίδρυση και λειτουργία των πολυκαταστημάτων, τις δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές

Σε εθνικό επίπεδο
Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τον τουρισμό, την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Δωδεκανήσου, την καθιέρωση νησιωτικών πολιτικών, την επιδότηση του επιτοκίου των δανείων , τις αντικειμενικές αξίες με την εκπόνηση τεκμηριωμένης μελέτης σε συνεργασία με τα άλλα Επιμελητήρια του Νομού (ΤΕΕ και Οικονομικό), το ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές και άλλα θεσμικά θέματα.

Θεσμικά θέματα
Προτάσεις για την τροποποίηση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και τη Θέσπιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετέχει σε περισσότερες από 35 επιτροπές, συμβούλια προωθώντας τα συμφέροντα των μελών του και συμβάλλοντας στη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στη Δωδεκάνησο.
Οι σημαντικότερες συμμετοχές:
Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, Περιφερειακό Συμβούλιο και Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, Ο.Κ.Ε Δωδεκανήσου, Νομαρχιακή Επιτροπή Αδειοδοτήσεων Υπαίθριου Εμπορίου, Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, Χειροτεχνικό Κέντρο Ρόδου, Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού κ.α.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.

Συνέδρια:
- Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τα προγράμματα χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις εμπορικές επιχειρήσεις (9-2-2005)
- Διοργάνωση του 1ου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ στη Ρόδο (26-3-2005)
- Συμμετοχή στη διοργάνωση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου στη Ρόδο(28-5-2005)
- Συμμετοχή στη διοργάνωση του Εργαστηρίου FVW για τον τουρισμό(2/5-6-2006)
- Διοργάνωση ημερίδας για ασφαλιστικά θέματα με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή του ΟΑΕΕ κ. Κ.Κόντο (3-8-2005).
Ημερίδες πληροφόρησης στα πλαίσια των σχεδίων δράσης του ΕΚΠ GR-164:
- «Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στους χώρους εστίασης (Ρόδος, 9/5/2003)
- «Οι Δωδεκανησιακές επιχειρήσεις στη Διευρυμένη Ευρώπη» στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τη Διεύρυνση σε Ρόδο, 6/11/2004 και Κω, 8/11/2004.
- «Δικαιώματα αντιπροσώπων/ διανομέων - Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο -Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών» στη Ρόδο (19/6/2004).
- Εκδήλωση ονοματοδοσίας συνεδριακής αίθουσας προς τιμή του Επίτιμου Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, κ. Γεωργίου Καραγιάννη (3/8/2004)


ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

Το Επιμελητήριο συμμετέχει στα προγράμματα:

- Κοινωνία της Πληροφορίας για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου (ΗΚΕ) στη Δωδεκάνησο που βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της Β΄φάσης.
- Μέτρο 4. «Ενίσχυση προωθητικών δραστηριοτήτων με ιδιωτική συμμετοχή» του Άξονα 4 «Ενίσχυση και αξιοποίηση των δυναμικών νησιωτικών κέντρων ανάπτυξης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006 για την δημιουργία Οίκου του Επιχειρηματία-Οικονομικό Παρατηρητήριο που βρίσκεται στη φάση των δημοπρατήσεων
- Πρόγραμμα Καινοτόμων Δράσεων ΙΣΤΟΣ (Καινοτομία για τον αειφορικό τουρισμό και τις υπηρεσίες στο Ν. Αιγαίο) ως φορέας διαχείρισης.
- Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (Νησιώτικη Συμπολιτεία, ισότιμη πρόσβαση)
- Πρόγραμμα IPM (Διαλογική Χάραξη Πολιτικών)
- INTERREG III C
- Συμμετέχει στο Χειροτεχνικό Κέντρο Ρόδου και στο ΚΕΤΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης)
- Μέσω της αναπτυξιακής του εταιρείας, της ΔΕΤΑΠ:
- συμμετέχει στον Ενδιάμεσο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα του Γ’ ΚΠΣ: ΕΛΑΝΕΤ για το Β. και Ν. Αιγαίο, και
- διεξάγει έρευνες στους τουρίστες που επισκέπτονται τα Δωδεκάνησα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου καλλιεργεί και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στον διεθνή χώρο:

-Συμμετέχει ενεργά στις εργασίες, στα προγράμματα και στις έρευνες που διεξάγουν οι Διεθνείς Επιμελητηριακές Οργανώσεις ( Διεθνές Επιμελητήριο, ΕυρωΕπιμελητήρια, ASCAME, Δίκτυο Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Επιμελητηρίων- Insuleur)

-Συνεργασία με το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο, τα Επιμελητήρια της Σμύρνης και των Μούγλων με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας. Το 2005 υποδέχθηκε επιχειρηματικές αποστολές από το Φετιγιέ και τα Μούγλα της Τουρκίας.

-Στα πλαίσια λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών GR-164 και συμμετοχής μας σε Κοινοτικά Διεθνικά Προγράμματα (INTERREG C) με Επιμελητήρια από Ισπανία (OVIEDO), Ιταλία (FOGGIA), κλπ.